EN | SR
BUM

Kampanja će biti održana u Saletli Dunavskog parka u Novom Sadu, 13. oktobra (subota) od 11.00 do 17.00 časova.

Najava kampanje „Razvrstati smeće nije umeće”

Portal Budi Eko Fin-a (Novi Sad) www.budiekofin.com, Balkan Urban movement (Beograd) i Cenor – Centar za održivi razvoj (Subotica) pokreću kampanju pod nazivom „Razvrstati smeće nije umeće”. Pomenuta kampanja je podržana od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada i odabrana za sufinansiranje od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

Pozadina projekta
Dnevna i godišnja količina komunalnog otpada u razvijenim zemljama iznosi 1,4kg/dan po stanovniku, dok u srednje i manje razvijenim zemljama ta se brojka kreće od 0,2 do 0,7kg/dan po stanovniku. U razvijenim zemljama se reciklira i obradi više od 40% otpada.

Jedan od neverovatnih podataka je da gotovo 60% otpada koje završi u kantama za smeće može da se reciklira. Naime, komunalni otpad, odnosno otpad iz domaćinstava, sastoji se iz 39% organskog otpada, 25% papira, 12% PET ambalaže i limenki, 6% stakla, a ostatak čini opasan otpad.

Ukoliko se otpad ne razvrsta na pravi način posledice su višestruke – zagađuje se životna sredina, narušava se ravnoteža ekosistema, malo toga može biti ponovo iskorišćeno odnosno reciklirano, ulažu se ogromna finansijska sredstva u sanaciju otpada, zauzimaju se velike površine zemljišta u svrhe deponija i dr.

 

Problem u našoj zemlji i na lokalu

Prosečan stanovnik Srbije proizvodi dnevno oko 950 grama otpada, odnosno na nivou čitave Srbije oko 2.374.374 tona otpada.

U Srbiji se godišnja količina ambalažnog otpada procenjuje na preko 334.500 tona, aluminijumske ambalaže na preko 5.200 tona, dok na deponijama završi oko 7 miliona kilograma baterija.

Kada uzmemo u obzir da je jednoj flaši potrebno oko 500 godina da raspadne, zatim da aluminijumske konzerve mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe za samo 6 nedelja, i da 1 kilogram može da zagadi 8000 litara vode, što je dnevna potreba za 4000 ljudi, brzo ćemo shvatiti koliko je bitno pravilno razvrstavati komunalni otad kako bi ušao u proces reciklaže.
Procenat recikliranog otpada Srbije u odnosu na zemlje Evropske unije je 4 puta manji. Naime, u Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada.

Kampanja ima za cilj podizanje ekološke svesti građana Grada Novog Sada, ukazivanje na problem stvaranja prevelike količine otpada i podizanje nivoa svesti o problemu (ne) razvrstavanja otpada i potrebi za reciklažom.

Naglašavamo da se radi o kampanji koja ima obeležje društvene odgovornosti, podizanja ekološke svesti građana i njihovog aktivnog uključivanja u rešavanje ekoloških problema naše sredine, te se nadamo da će biti podržana od strane građana Novog Sada.

Kampanja će biti održana u Saletli Dunavskog parka u Novom Sadu, 13. oktobra (subota) od 11.00 do 17.00 časova.

Ovom prilikom vas pozivamo da podržite našu kampanju i da objavite ovaj poziv u vašim online i offline medijima kao i na vašim facebook stranama, kako bi zajednički doprineli podizanju ekološke svesti građana Novog Sada i boljoj zaštiti životne sredine našeg grada, zemlje i regiona.

Šire informacije i detalje o kampanji možete videti na portalu Budi Eko Fin-a www.budiekofin.com, kao i na Facebook stranici kampanje „Razvrstati smeće nije umeće“ – …… Pratite nas.

Kontakt osoba:
Ivan Ivanović
tel: 063 741 56 14
email: office@budiekofin.com