EN | SR
BUM

Sprovođenje projekta „UpDatAed – Ka digitalno sigurnim omladinskim organizacijama“ otpočelo je pripremnim sastankom koji je održan u Briselu, Belgija, od 15. do 18. marta 2019. Glavni cilj ovog projekta je izgradnja održivih sistema koji će garantovati zaštitu prava, bezbednosti i privatnosti mladih ljudi koji učestvuju u programima omladinskih organizacija. Članovi tima i predstavnici partnerskih organizacija koje zajedno rade u okviru mreže „CONNECT International“ na ovom projektu razgovarali su o aktivnostima koje će obezbediti pravilnu i efikasnu implementaciju „UpDatAed“ projekta tokom ove godine. Partneri su takođe detaljno upoznati sa svim fazama i aspektima projekta, zahvaljući čemu su postavili čvrstu osnovu na osnovu koje će projekat biti implementiran u skladu sa standardima kvaliteta neformalnog obrazovanja.

Kako bi se pripremili za drugi događaj u okviru projekta, seminar čiji je cilj da stvari metode obuke za organizacije koje žele da implementiraju standarde zaštite podataka u svom radu, dva paralelna istraživanja biće sprovedena u predstojećim mesecima. Zahvaljujući njima sakupićemo informacije o greškama koje se prave na polju zaštite podataka u okviru omladinskog rada, kao i o uticaju različitih situacija koje su dovele do kršenja prava učesnika omladinskih aktivnosti. Rezultati ovih istraživanja imaće ulogu u izradi metoda i tehnika koje će osigurati zaštity privatnosti, identiteta i osetljivih podataka u organizacijama.

Projekat „UpDatAed – Ka digitalno sigurnim omladinskim organizacijama“ sufinansiran je od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope i Fondacije Fridrih Nauman.