Predstavnici partnerskih organizacija u okviru projekta “New Age Conflict Transformation” okupili su se u Skoplju, BJR Makedonija, između 17. i 21. novembra kako bi isplanirali sve aktivnosti u okviru ovog projekta. Sastanak je bio podeljen u dva segmenta:

  1. Pripremni sastanak partnerskih organizacija i
  2. Održavanje radnih fokus grupa sa ciljem uspostavljanja procesa koji će dovesti do stvaranja alata koji će pomoći u sprovođenju transformacije sukoba u virtuelnom svetu.

Predstavnici partnerskih organizacija dobili su priliku da se upoznaju sa svim fazama projekta. Partneri su se usaglasili po pitanju uloga u projekta, pojedinačnih odgovornosti i dinamike implementacije samog projekta. Članovi konzorcijuma takođe su se usaglasili po pitanju datuma sprovođenja specifičnih aktivnosti u okviru projekta, potpisali su međusobne sporazume o saradnji i uspostavili optimalne komunikacione kanale.

Ovaj projekat podržan je od strane Erasmus+ programa Evropske unije.