Počeo je projekat “BITE of Art”, koji predstavlja zajedničku viziju umetničkih i kulturnih institucija i organizacija iz Srbije, Slovenije i Španije sa ciljem uvođenja inovativnih praksi u rad kulturnih operatera kako bi na taj način otvorili put popularizaciji savremene umetnosti među mladima.

Predstavnici BUM-a, kao vodeće organizacije projekta, prisustvovali su inicjalnom sastanku vodećih aplikanata čiji su projekti odobreni u okviru programa “Kreativna Evropa”. Sastanak je održan u Briselu od 21. do 23. oktobra 2019. godine. U okviru njega smo imali priliku da podelimo iskustva o najboljim praksama kulturnih i umetničkih institucija iz cele Evrope, diskutujemo o aktuelnim trendovima i pravcima u umetničkom izražavanju i pozabavimo se načinima na koji umetnost može pomoći u prevazilaženju izazova sa kojima se suočava Evrope. U okviru aktivnosti vezanih za promociju i umrežavanje, projekat “BITE of Art” je predstavljen brojnim učesnicima sastanka, sa kojima smo takođe razgovarali o budućoj saradnji.

Projekat „BITE of Art“ podržan je od strane programa Evropske unije „Kreativna Evropa“, kao najbolje rangiran projekat za 2019. godinu u Evropi od 285 podnetih aplikacija.