Koordinacioni tim projekta “BITE of Art” održao je sastanak u Valensiji, Španija, od 4. do 8. novembra i postavio temlje za neometanu implementaciju projektnih aktivnosti. Osim bavljenja tehničkim aspektima implementacije, razvoja osnovne strukture inovativnog BITE of Art modela, projektni tim radio je na analiziranju trenutnog stanja na polju savremene umetnosti i kulturnih operatera u Evropi. Na tom putu partneri su razgovarali o implementaciji istraživanja među kulturnim operaterima i mladima, koje će omogućiti ispravno oblikovanje BITE-ovog poslovnog modela i osiguravanje najvećeg mogućeg uticaja BITE-ovog sadržaja na događaje vezane za savremenu umetnost u Evropi.  Značajan doprinos pilotiranju BITE-ovog sadržaja doneće iskustvo iskustvo i dobra praksa našeg partnera i domaćina – Muzeja savremene kulture “El Karme”. Oni su uspeli da u poslednje 3 godine, primenom novih sadržaja, da povećaju posećenost muzeju za 350%, uz veliki udeo mladih posetilaca.

Cilj projekta “BITE of Art” je da osnaži kulturne operatore modernom marketing, poslovnom, IT i komunikacionom ekspertizom u kombinaciji sa inovativnim umetničkim događajima i performansima. Na taj način biće stvoren sveobuhvatan paket čiji je cilj da redefiniše pristup savremene umetnosti tržištu kroz ciljanje i promovisanje mladih kao nove publike.

Projekat je podržan od strane programa Evropske unije “Kreativna Evropa”.