Evaluacioni sastanak za projekat „The Visions of Youth Work“ održan je u Beogradu od 9. do 11. decembra. Sa našim partnerima razmotrili smo najznačajnija dostignuća u okviru projekta, razmenili smo iskustva, dogovorili se o finalizaciji procesa diseminacije i definisali sledeće korake na polju saradnje. Tim je izuzetno zadovoljan ostvarenim rezultatima projekta. Verujemo da je priručnik koji smo stvorili za omladinske orgaizacije koje žele da poboljšaju svoju komunikaciju i prisustvo u virtuelnom svetu jednostavan za korišćenje i baziran na stvarnim potrebama korisnika. Očekujemo da će i u budućnosti biti obilato korišćen za svrhu poboljšanja života mladih ljudi i za kvalitetnu digitalnu komunikaciju na tu temu. Na osnovu povratnih reakcija i komentara svih uključenih u realizaciju ovog projekta smatramo da su naša očekivanja realna i ostvariva.

Projekat „The Visions of Youth Work“ sufinansiran je od strane  Erasmus+ programa Evropske unije.